Contact informatie

U kunt met ons contact opnemen op de volgende manieren.

Secretariaat KSM Orpheus:

emailadres secretaris: secretaris@ksmorpheus.nl

emailadres ksmorpheus: info@ksmorpheus.nl

Correspondentieadres:

Secretariaat KSM Orpheus

Kerkweg 16

3124 KE Schiedam

06 - 534 157 89

Ingeschreven bij de kamer 

van koophandel onder nr: 40385943 


Penningmeester KSM Orpheus:

emailadres penningmeester: penningmeester@ksmorpheus.nl

emailadres ksmorpheus: info@ksmorpheus.nl

IBAN: NL38 INGB 0000 3172 05

tnv penningmeester Penn Kon Schiedams Mannenkoor Orpheus

TELEFOON: 06 - 174 379 73


Webmaster KSM Orpheus:

emailadres webmaster: webmaster@ksmorpheus.nl

emailadres ksmorpheus: info@ksmorpheus.nl