Contact informatie

U kunt met ons contact opnemen op de volgende manieren.

Secretariaat KSM Orpheus:

emailadres secretaris: secretaris@ksmorpheus.nl

emailadres ksmorpheus: ksmorpheus1866@gmail.com

Correspondentieadres:

Secretariaat KSM Orpheus

Kerkweg 16

3124 KE Schiedam

010 - 471 60 42 

06 - 534 157 89

Ingeschreven bij de kamer 

van koophandel onder nr: 40385943 


Penningmeester KSM Orpheus:

emailadres penningmeester: penningmeester@ksmorpheus.nl

emailadres ksmorpheus: ksmorpheus1866@gmail.com

IBAN: NL38 INGB 0000 3172 05

tnv penningmeester Penn Kon Schiedams Mannenkoor Orpheus

TELEFOON: 070 387 56 91


Webmaster KSM Orpheus:

emailadres webmaster: webmaster@ksmorpheus.nl

emailadres ksmorpheus: ksmorpheus1866@gmail.com