van verleden tot heden en meer


Op deze website-pagina zijn foto's, krantenknipsels, insignes, medailles en nog veel meer ondergebracht door de webmaster.

Hij is op zoek naar  jubileumboeken, feestwijzer,  en allerlei andere boekjes en artikelen die met Orpheus te maken hebben. 

Mail naar bibliothecaris@ksmorpheus.nl als je iets hebt of wil delen. Klik om te vergoten op de knipsels enz.

met vriendelijke groet, Willem Balvers webmaster


Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

 

Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor ORPHEUS is een van de oudste mannenkoren in Nederland en de oudste culturele vereniging van Schiedam.

Het koor werd opgericht in 1866, maar voorafgaand aan de oprichting van Orpheus was 1863 ter gelegenheid van de 50-jarige onafhankelijkheid van Nederland reeds een Schiedams zangkoor opgericht. De leden van dit koor vormden in 1866 de basis van het zanggezelschap, dat de naam zou dragen: Liedertafel Orpheus.

Op 24 september 1875 werd de heer M.L. Honnerlage Grete, de latere, burgemeester van Schiedam tot voorzitter van de vereniging benoemd. Sindsdien is het een stilzwijgende traditie dat de eerste burger van Schiedam tevens erevoorzitter van Orpheus is.

In 1916 werd door Koningin Wilhelmina het predicaat Koninklijk aan Orpheus verleend. In de loop van het 160-jarig bestaan heeft het koor vele bekende dirigenten gehad, waaronder Eduard Flipse.